Waarom ben ik verbannen?

Ordeverstoring:
Hieronder valt het herhaaldelijk flooden (herhalen van dezelfde tekst), het met opzet verstoren van activiteiten in gastenkamers, misbruik maken van de noodoproep functie etc. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en de hoeveelheid eerdere overtredingen die je bent begaan, loop je het risico op een spreekverbod of een permanente verbanning. Dit geldt ook voor mensen die gebruik maken van scripts binnen Space Hotel.

Let op: Het moderatie team reageert niet op noodoproepen over Space’s die de kamer blokkeren. Als iemand aan het blokkeren is raden wij je aan om de kamer te verlaten en later terug te komen. Ook kan je de kamer eigenaar aanspreken en hem/haar vragen de Space in kwestie te verwijderen.


Het vragen om of geven van persoonlijke informatie:
Hieronder valt het vragen om, ontvangen van of uitgeven van elke soort van persoonlijke informatie van een speler, inclusief de speler zelf, een medewerker van Space Hotel, de familie en/of vrienden van spelers en medewerkers. Voorbeelden zijn: het vragen om en aanbieden van contact via de webcam, het uitgeven van namen van scholen, huisadressen, woonplaats, ontmoetingsplekken, telefoonnummers etc. Spelers die vragen om persoonlijke gegevens, contact via de webcam of ontmoetingen in het echte leven lopen de kans om (afhankelijk van de situatie) een spreekverbod of een (tijdelijke) verbanning uit het Hotel te krijgen.


Lastigvallen:
Hieronder valt pesten, seksuele intimidatie, het maken van haatkamers, het klonen van namen van andere spelers met de bedoeling ze zwart te maken, het aanmaken van een Spacenaam met de intentie om een andere speler te kwetsen, of iets van deze strekking. Wanneer iemand een andere speler voor langere tijd op een agressieve manier ernstig beledigd, pest of lastigvalt kan er een spreekverbod of een tijdelijke blokkade op het account van de pestende Space worden gezet. Ook dit is afhankelijk van de ernst van de situatie en eerder negatief gedrag op het account. Wanneer 2 spelers onderling ruzie hebben met elkaar wordt hen aangeraden om de ander te negeren via de negeerknop.

Haatzaaien/discriminatie:

Hieronder valt racistische opmerkingen, discriminatie op basis van geslacht, racistische namen of missies. Space Hotel tolereert geen enkele uiting van discriminatie of haat en ziet dit als uiterst onacceptabel gedrag. In extreme gevallen kunnen Space's direct en voor altijd uit het hotel worden verwijderd.

Scammen en oplichten:

Hieronder valt het aanbieden van Space Credits in ruil voor meubels of Spaceaccounts, informatie, of accountinfo of andere persoonlijke informatie, het voordoen als Space Staff, het adverteren van scamsites via URL of links, pogingen tot stelen van andermans meubels. Deze overtredingen kunnen resulteren in een onmiddellijke en permanente verwijdering uit het Space Hotel. Wij raden slachtoffers van scampraktijken of oplichterij tevens aan om aangifte te doen bij de politie tegen deze persoon.

Overtreden van de algemene voorwaarden:
Voor het begaan van illegale activiteiten (hacken, verspreiden van kinderporno, credit card fraude, als volwassene een seksueel getint gesprek aangaan met een minderjarige en het verkopen van illegale waar via Space) kan men een permanente verbanning oplopen. Dit geldt ook voor spelers die de algemene voorwaarden overtreden door hun Space account of Meubi te verkopen voor echt geld of in het bezit zijn van een retro hotel. In alle bovenstaande gevallen zijn de blokkades permanent en kan er contact op worden genomen met de politie door Space.

Onacceptabele Naam/Kamer/Groep:
Spelers die namen, kamers of groepen aanmaken met onacceptabele inhoud zoals bijvoorbeeld scheldwoorden, discriminerende teksten of seksuele inhoud kunnen een spreekverbod krijgen of een permanente verbanning.

Heb je ondanks bovenstaande uitleg toch nog een vraag over een verbanning, gebruik dan de Space Help Tool om je vraag door te sturen naar onze Player Support.

Hebt u meer vragen? Contacteer ons via de Space Discord server.